New in Chrome 65: CSS Paint API, Server Timing API, and CSS display: contents – #SelectedArticles

Chrome 65 adds support for the new CSS Paint API, which allows you to programmatically generate an image. You can use the Server Timing API to provide server performance timing information via HTTP headers, and the new CSS display: contents property can make boxes disappear! New in Chrome 65, with …

GOTO 2017 • Machine Learning with TensorFlow and Google Cloud • Vijay Reddy – #SelectedArticles

This presentation was recorded at GOTO Copenhagen Reddy – Machine Learning Customer Engineer at GoogleABSTRACTWhat is TensorFlow, why is it so popular, and how can you leverage it to build Machine Learning applications? We will walk through an end-to-end example including from Tigo Source https://www.youtube.com/watch?v=ZuMdaXNR9Mk

Chrome 63 – What’s New in DevTools – #SelectedArticles

New to DevTools in Chrome 62: multi-client remote debugging, Workspaces 2.0, custom push notifications & background sync events, and four new audits.0:18 – Multi-client remote debugging0:52 – Workspaces 2.02:37 – Custom push notifications & background sync events3:22 – Four new audits3:37 – Bonus ti from Tigo Source https://www.youtube.com/watch?v=Eyw_mwbABIQ

GOTO 2017 • Machine Learning with TensorFlow • Robert Saxby & Rokesh Jankie – #SelectedArticles

This presentation was recorded at GOTO Amsterdam Saxby – Google Cloud Sales EngineerRokesh Jankie – Sales Engineer for Google CloudABSTRACTDuring this introductory talk, we will take a look at how TensorFlow works and use it to create a simple neural network. We will then from Tigo Source https://www.youtube.com/watch?v=59TdZzw8kos

GDG Devfest Armenia 2016

DEVFEST ARMENIA 2016 CONFERENCE Let’s meet again! We come one… GDG DEVFEST 2016 annual conference on Google and other technologies. What Awesome speakers and perfect tech-oriented and Google related atmospher Organizers GDG Yerevan & Tumo Center General Sponsor Google Registration is free and available until 18 Nov Registration page: www.gdg.am/devfest2016/register.html …

Возможности рекламы в Google и Yandex (The LOFT)

Друзья, всем привет! 15 и 16 ноября в Лофте пройдет семинар на тему «Возможности рекламы в Google и Yandex» На семинаре вы узнаете: – почему ведущие компании, такие как Сoca Cola, Audi, Mercedes и др. увеличивают объемы контекстной рекламы даже в кризис; – почему стартапы начинают именно с контекста; – …

GDG WARM UP AFTER I/O

Սիրելի ընկերներ, Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ այսուհետ մեր հանդիպումները տեղի են ունենալու The LOFT-ում: Լոֆթը գործում է րոպեավճարի սկզբունքով, սակայն նմանատիպ իրադարձությունների դեպքում ընձեռում է համագործակցության հնարավորինս մտաչելի տարբերակներ։ Այս հանդիպման մուտքավճարը 1000 դրամ է (ներառյալ սուրճ, թեյ եւ քաղցրավենիք)։ Առաջիկա հանդիպումը տեղի է ունենալու 2015թ.-ի հունիսի 19-ին՝ երեկոյան ժամը …